Onko töissä hyvä fiilis? Työtyytyväisyysvalmennuksesta apua

Tuletko töihin mielelläsi ja näkyykö ympärilläsi tyytyväisiä ihmisiä? Tyytyväisyys näkyy ja kuuluu, mutta kun puhutaan työtyytyväisyydestä, mistä oikein puhutaan?

Työtyytyväisyyden voi aistia, se näkyy ja kuuluu. Ihmiset ovat tyytyväisen oloisia. Voiko tyytyväisyyttä jotenkin mitata? Lukuina siitä kertoo pieni vaihtuvuus ja matala sairastavuus. Yleisesti ajatellaan että nämä asiat korreloivat koettua työtyytyväisyyttä. Toki asiaa voidaan kysyä henkilöstöltä. Miten sitä kannattaa kysyä? Voidaan kysyä suoraan: ”hei, kuinka tyytyväinen olet”? Tällainen yksittäinen suorakysymys on kuitenkin liian helposti riippuvainen vastaajan juuri sen hetkisestä tunteesta. Koettuun työtyytyväisyyteen vaikuttaa monet asiat, kuten johtaminen ja esimiestyö, kokemus tasa-arvosta, mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön sekä oikeat resurssit ja toimivat prosessit. On huomattu että osaamisen kehittämiseen panostaminen nostaa myös työtyytyväisyyttä.

Työtyytyväisyys on  jotain organisaatiosta kumpuavaa. Sitä ei voida tuoda ulkoapäin vaan sitä on kehitettävä organisaation sisällä.

Pelkkä mittaaminen ei vielä vie kovin pitkälle. Kun tiedetään missä ollaan tällä hetkellä, voidaan yhdessä päättää minne halutaan päästä. Tässä kokonaisprosessissa auttaa Sinun HR:n kehittämä Työtyytyväisyysvalmennus.

Lisätietoa valmennuksesta Tanja Huittinen, 050 355 3232