Työtyytyväisyysvalmennus Neljä askelta työpaikan hyvään fiilikseen

Askel 1: Alkukeskustelu, jossa käydään läpi odotukset ja toiveet. Asetetaan tavoitteet. Sovitaan mm. mitä henkilöstöltä kysytään ja miten tulokset raportoidaan. Mahdollisuus käyttää valmista kyselyä

Askel 2: Koetun työtyytyväisyyden lähtötila analyysi

 • Työtyytyväisyyskysely
 • Tulosten raportointi ja analysointi
 • Raportoidaan halutulla tarkkuudella, yleistä on yksikkötaso, iän mukaan, työsuhteen laadun mukaan (esim. vakituinen kokoaikainen, vakituinen osa-aikainen, määräaikainen)
 • Tuloksia voidaan tarkastella keskiarvoina tai jakaumina, käytetty asteikko on 1 – 5, jossa yksi on erittäin tyytymätön ja viisi on erittäin tyytyväinen
 • Voidaan käyttää valmista kyselyä tai lisätä valmiiseen kyselyyn omia kysymyksiä tai laatia kokonaan oman kysely. Olemassa oleva kysely mittaa erittäin hyvin koettua tyytyväisyyttä mm. johtamiseen, työn sisältöön & haasteellisuuteen, palkkaukseen, kehittymisen tukeen, työilmapiiriin ja yhteistyöhön, työoloihin, tiedonkulkuun ja työnantajakuvaan.

Askel 3: Korjaavat teot & seuranta

 • Esitellään tulokset henkilöstölle
 • Priorisoidaan kehitystarpeita (työntekijöiden kanssa)
 • Valitaan 1-2 kehityskohdetta
 • Sovitaan miten kehitettään, mitä tarvitaan että asia paranisi, mitä varsinaiset kehitystoimet ovat?
 • Vastuutetaan kehittäminen, kuka vastaa kehittämistoimista?
 • Sovitaan seurannasta, miten usein, millä mittareilla ja millä kokoonpanolla kehitystä seurataan?

1-2 work shop -tilaisuutta

 • Mikäli jokin kehityshanke on monimutkaisempi ja sen toteuttaminen vaatii enemmän suunnittelua, toteutetaan kehityshanke work shop.

Askel 4: Uusitaan mittaus