Asenne roolin tukena

Työyhteisössä toimiminen vaatii taitoa jokaiselta työyhteisön jäseneltä. Jäsenten erilaiset roolit asettavat erilaisia vaatimuksia taidoille ja osaamiselle. Esimiehellä on roolinsa mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia liittyen esim. työturvallisuuden asettamiin vaatimuksiin sekä työnjohdollisiin asioihin. Lain tuomien velvollisuuksien tai roolin lisäksi, esimiehen toimintaan liittyy erilaisia odotuksia, tänä päivänä alaiset odottavat hyvää johtamista, johon kuuluu mm. tasa-arvoinen kohtelu, läsnäolo sekä rakentava […]

Lue lisää