Esimies! Älä nipota!

Nyt sitä on tutkittu, mikromanageraus ja turhan tarkka ohjeistaminen syö tuottavuutta. Läpinäkyvä johtaminen herättää luottamusta. Tähän tulokseen päättyi Kirsti Malkamäki väitöskirjassaan, Luottamuksen kehittyminen ja johtamisjerjestelmää koskeva uudistus, tutkittuaan johtamista tappaustutkimusten avulla. Malkamäen mukaan reilu ja hyvä johtamisjärjestelmän, joka käsittää neutraaliuteen ja yhdenmukaiseen kohteluun pohjaavan valvontamenettelyn rakentaa luottamusta organisaatiossa. Kun päätökset tehdään johdon linjausten mukaisesti eikä yksittäisten […]

Lue lisää