Työpaikoilla on suuri määrä omais- ja läheishoivaajia

Helsingin Yliopistossa VTT, dosentti, tutkimusjohtaja Kaisa Kauppinen ja VTT, tutkijatohtori Mia Silfver-Kuhalampi ovat tutkittu työssäkäynnin ohessa tehtävää omais- ja läheishoivaa sekä hoivaajien työssäjaksamista. Tutkimushankkeesta he laativat loppuraportin, Työssäkäynti ja läheis- ja omaishoiva – työssä jaksamisen ja jatkamisen tukeminen, jossa he avaavat aiheen problematiikkaa ja johon he ovat koonneet ratkaisuja, joiden avulla hoivaavat työssäkävijät jaksavat paremmin. […]

Lue lisää